Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum và ngài Khăm Phởi But Đa Viêng - Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông cùng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, 2 tỉnh cùng nhau đánh giá kết quả hợp tác đã ký kết tại bản ghi nhớ năm 2014. 

Theo đó, thời gian qua, 2 tỉnh đã tích cực triển khai những nội dung hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh biên giới…

Quang cảnh HN đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và ký kết hợp tác trong thời gian tới giữa tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Sê Kông (Lào)

Bên cạnh kết quả đạt được, 2 tỉnh cũng nhận thấy một số hạn chế như: hai bên chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên; hợp tác trong lĩnh vực thương mại còn hạn chế; chưa triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực du lịch...

Lãnh đạo 2 tỉnh đã thảo luận, thống nhất đẩy mạnh và tăng cường hợp tác toàn diện cùng có lợi giữa 2 tỉnh; tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao nhằm duy trì mối quan hệ đặc biệt và triển khai nội dung mà hai bên đã ký kết.

2 tỉnh báo cáo Chính phủ hai nước có kế hoạch đầu tư nâng cấp cửa khẩu Đăk Blô - Đăk Ba lên cửa khẩu chính; tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp, nhà đầu tư khảo sát, tìm cơ hội và đầu tư tại 2 tỉnh trên các lĩnh vực thương mại, du lịch, nông nghiệp và lấy hợp tác du lịch làm khâu đột phá; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh biên giới....

Sau khi thảo luận, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và ngài Khăm Phởi But Đa Viêng - Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông  ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2018-2022.

N.H.Khôi