Trong 5 năm qua, công tác hội nhập quốc tế đã được triển khai toàn diện, hiệu quả trong đó hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm đồng thời đã thu được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào duy trì hòa bình, ổn định, tạo môi trường thuận lợi và thu hút các nguồn lực quan trọng cho công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. 

Trên lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, đã mở rộng và làm sâu sắc hơn mạng lưới các đối tác chiến lược, toàn diện của Việt Nam, qua đó tạo môi trường thuận lợi, hiệu quả cho phát triển và nâng cao thế đứng và năng lực an ninh, quốc phòng đất nước. 5 năm qua, Việt Nam đã thiết lập và nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với các đối tác quan trọng, tranh thủ các nguồn lực. Kim ngạch xuất nhập khẩu và đầu tư với các nước tăng trưởng tích cực, đến hết năm 2018 đạt 480 tỷ USD, thặng dư 6,8 tỷ USD; cam kết FDI đạt 35,46 tỷ USD. Chủ động phát huy vai trò của đối ngoại đa phương, đẩy mạnh hôi nhập về chính trị, an ninh, quốc phòng tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế… 

Về hội nhập quốc tế về kinh tế, trong 5 năm qua, Việt Nam đã hoàn tất đàm phán, ký kết các FTA với Hàn Quốc, Liên minh Kinh tế Á Âu, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ( CPTPP). Hiện Việt Nam đang thúc đẩy tiến tới ký kết và phê chuẩn Hiệp định EVFTA với châu Âu trong năm 2019. Đồng thời quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) tiếp tục được thúc đẩy. Trong xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Việt Nam là một trong những nước có mức độ thực hiện cao nhất các biện pháp ưu tiên xây dựng AEC 2015 và hiện đang tiếp tục nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên của AEC 2015. 

Trong hợp tác đa phương của WTO, ta đã nghiêm túc thực hiện các quyền và nghĩa vụ tham gia các cuộc đàm phán, các hoạt động trong WTO, sử dụng hiệu quả các cơ chế trong WTO như cơ chế ra quyết định, cơ chế giải quyết tranh chấp, cơ chế rà soát chính sách thương mại… Công tác thông tin, phổ biến kiến thức về hội nhập quốc tế đã được triển khai mạnh mẽ, góp phần tăng cường hiệu quả thực thi cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Công tác tham mưu và thể chế hóa chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục được tăng cường... 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe một số tham của các bộ, ban, ngành và địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế, Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực, kết quả to lớn các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và người dân đặc biệt các thành viên Ban Chỉ đạo góp phần quan trọng trong thành công của đất nước; cảm ơn sự hợp tác hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước luôn đồng hành cùng Việt Nam giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế. 

Cùng với những kết quả đạt được cũng như chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong quá trình hội nhập quốc tế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, thời gian tới, tình hình quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến, trong đó có những thách thức từ sự tiến bộ nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự bùng nổ của công nghệ… ; các loại tội phạm về an ninh chính trị diễn biến phức tạp. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Chỉ đạo về Hội nhập quốc tế, các ngành nghề, địa phương cân đối cơ chế, chính sách phù hợp, kịp thời đối với từng ngành nghề, lĩnh vực, thúc đẩy hội nhập chủ động; giữ vững ổn định kinh tế xã hội, hội nhập nhưng không hòa tan, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển khoa học công nghệ, nắm bắt kịp thời để cạnh tranh và phát triển, đặt nền móng cho công nghệ cao, công nghệ số…

 Đặt ra nhiệm vụ, chương trình hành động từng lĩnh vực, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ của toàn dân. Các cấp, ngành phải coi doanh nghiệp và người dân là chủ thể, nâng tầm tư duy về hội nhập theo tinh thần đối ngoại đa phương phù hợp với tình hình mới. Thủ tướng đặc biệt lưu ý 3 phương châm trong trong hội nhập quốc tế gồm: nâng tầm, toàn diện sâu rộng, đổi mới sáng tạo và hiệu quả.


 Việt Nam hiện đang tham gia vào 16 Hiệp định Thương mại tự do song phương và đa phương với 56 nền kinh tế trên toàn thế giới. Đây là một hướng đi đúng đắn. Chính phủ đã và đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện kinh doanh nhằm cải thiện môi trường thương mại và đầu tư. Những yếu tố này đã góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường Việt Nam từ đó khích lệ đầu tư FDI. (Ông Jean Jacques Bouflet, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam)

 Sự hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu mở ra một kỷ nguyên thịnh vượng đang tới. Việt Nam đã nổi lên một cường quốc xuất khẩu với tỷ lệ thương mại trên GDP đạt gần 200%-tăng từ 70% năm 2017 và cao nhất trong số các nước thu nhập trung bình trên thế giới. Các ngành công nghiệp xuất khẩu đóng góp khoảng 18% GDP và tạo ra 30% việc làm trong khu vực doanh nghiệp. Các nhà đầu tư nước ngoài đang dọn đường để gõ cửa Việt Nam, mong muốn được tham gia và đóng góp vào sự thịnh vượng của đất nước. (Ông Achim Fock, Quyền Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam)
   

                                                                                
Nguyễn Hương