Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang, các tổ chức thành viên, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận trong nhiệm kỳ qua đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát phong trào, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động do Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2014 - 2019 của MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang đề ra, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh và của cả nước.

Để hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa X đạt hiệu quả hơn nữa, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang cần quan tâm xây dựng các chương trình, kế hoạch và hệ thống giải pháp cụ thể để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Đại hội lần này. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện yêu cầu “cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân” và phản ánh kịp thời với Đảng, cùng chính quyền giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh đó, MTTQ cần tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động đóng góp và sử dụng hiệu quả quỹ “Vì người nghèo” với mục tiêu phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm. Cùng với đó, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân; tuyên truyền cho nhân dân giữ gìn ANCT, TTATXH khu vực biên giới, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, không vượt biên trái phép, không đánh bắt hải sản trong các vùng biển thuộc chủ quyền của các nước láng giềng. Đồng thời,  tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, xây dựng mối quan hệ thân thiện, hòa bình với nhân dân địa phương nước bạn…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn tặng Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Quốc Trung.

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang đặt mục tiêu “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, đồng thuận xã hội; xây dựng quê hương Kiên Giang giàu đẹp, văn minh”. Theo đó, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng mạnh về cơ sở để triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục làm tốt vai trò phát huy dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; góp phần thực hiện tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 82 vị tham gia vào Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang; Đại hội cũng hiệp thương cử Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang gồm 9 đồng chí, bà Lê Thị Vệ tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX sắp tới.

Anh Minh – Diệp Vinh