Tham dự lễ ký kết có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Các đồng chí: Chủ tịch Hội Nông dân Lại Xuân Môn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam Đặng Vũ Minh; Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan cùng đại diện lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Cựu giáo chức Việt Nam; Tổng Hội y học Việt Nam, Đoàn TNCS HCM.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ ký kết.

Việc ký kết 2 chương trình phối hợp giám sát trên nhằm mục đích các bên liên quan cùng cam kết, phối hợp thống nhất hành động trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển giáo dục, đào tạo và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo đại diện các Bộ, ngành liên quan ký quy chế phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục - đào tạo.

Trong đó, chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo sẽ tập trung vào giám sát việc thực hiện các quy định của Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, Luật giáo dục nghề nghiệp, trọng tâm là giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và giáo dục dạy nghề. 

Lãnh đạo đại diện các Bộ, ngành liên quan ký quy chế phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tập trung vào giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Giám sát việc thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm và công khai kết quả thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường, việc chấp hành pháp luật trong quản lý chất thải trong sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, bệnh viện, chợ và trung tâm thương mại; nơi giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến thực phẩm. 

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết chương trình phối hợp. 

Giám sát trách nhiệm của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng trong đánh giá tác động môi trường, nhất là các dự án đang gây ô nhiễm; giám sát việc xử lý vi phạm khai thác tài nguyên trái quy định.

Chủ tịch  UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết 29 và Chương trình phối hợp giám sát về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tập trung vào những nội dung hết sức cơ bản, qua đó khẳng định sự tăng cường phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và các cơ quan Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về phát triển giáo dục và đào tạo, và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, từng bước đáp ứng yêu cầu của các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, ngay sau lễ ký 2 chương trình phối hợp giám sát này, các cơ quan, tổ chức liên quan, theo nội dung, nhiệm vụ đã được xác định, khẩn trương chủ trì, phối hợp triển khai để bảo đảm chất lượng nội dung, yêu cầu và tiến độ của chương trình đề ra.

Tâm Phạm - Diệp Hương