Ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), cho biết ông Vũ Tuấn Cường sẽ đảm nhận chức Cục trưởng Cục Quản lý dược trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 2-4-2018. 

Nhận công việc mới, ông Vũ Tuấn Cường cho biết, trong nhiệm kỳ của mình ông sẽ dành tâm huyết cùng phát triển ngành dược, tiếp tục thực thi minh bạch trong chính sách, chú trọng phát triển công nghiệp dược trong nước, trong đó, quan tâm phát triển dược liệu và thuốc từ dược liệu.

 "Đảm bảo cung ứng đủ thuốc, kịp thời, chất lượng với giá hợp lý phục vụ nhu cầu KCB, phòng chống dịch bệnh, CSSK nhân dân và đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn; đề xuất chính sách phát triển công nghiệp dược, phát triển dược liệu và thuốc từ dược liệu…; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất thuốc, tham gia hội nhập ngày càng sâu vào chuỗi giá trị dược phẩm trong khu vực và trên thế giới. Kế thừa những thành tựu của ngành Dược trong thời kỳ đổi mới, kiên quyết khắc phục những hạn chế, tồn tại... Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc....Tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ công tác đấu thầu, cấp phép và nhập khẩu thuốc;củng cố hệ thống quản lý dược từ trung ương tới địa phương, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ ngành Dược; đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT, khoa học công nghệ; đổi mới tư duy trong quản lý, sản xuất, kinh doanh, phân phối, bảo quản và sử dụng thuốc..."- Tân Cục trưởng cam kết. 


Thanh Hằng