Hình ảnh tại Lễ công bố

Cổng thông tin điện tử của ngành TAND thành phố Hà Nội được xây dựng từ tháng 12-2011, thời gian qua đã đáp ứng được phần nào yêu cầu của người dân trong việc nắm bắt thông tin, các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Trang thông tin điện tử của TAND thành phố là một kênh thông tin quan trọng trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm và tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Tuy nhiên, trước đòi hỏi mới của đất nước và thủ đô trong những năm vừa qua, đặc biệt là nhiệm vụ đẩy mạnh thủ tục cải cách hành chính tư pháp tại Tòa án và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, được sự đồng ý của TAND tối cao, TAND thành phố Hà Nội đã phối hợp với Sở Thông tin truyền thông thành phố Hà Nội tiến hành xây dựng giao diện mới cho Cổng thông tin điện tử TAND thành phố Hà Nội, nâng cao tính tích hợp ứng dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cổng thông tin điện tử TAND thành phố Hà Nội là một kênh thông tin chính thống của TAND thành phố trên môi trường mạng. 

Giao diện của Cổng thông tin điện tử

Với việc thay đổi giao diện mới cho Cổng thông tin điện tử, TAND hai cấp thành phố Hà Nội tăng cường hơn nữa trong việc cung cấp kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn của TAND tối cao...

Trong tương lai, Cổng thông tin điện tử của TAND thành phố Hà Nội hướng tới việc công khai các bản án trên mạng, nộp đơn khởi kiện qua mạng nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính phiền hà cho người dân. 

Truy cập Cổng thông tin điện tử của TAND thành phố Hà Nội tại địa chỉ: http://toaan.hanoi.gov.vn/

Duy Tiến