Cùng dự có lãnh đạo TAND tối cao, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành hữu quan và các chuyên gia luật quốc tế.

Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị bảo đảm rằng, mọi người đều bình đẳng trước Toà án và có quyền yêu cầu được xét xử công bằng, công khai bởi một Toà án có thẩm quyền, độc lập, không thiên vị, được lập ra trên cơ sở pháp luật để quyết định về lời buộc tội trong vụ án hình sự hoặc xác định quyền, nghĩa vụ của một người trong vụ việc dân sự.

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013 của Nước CHXHCN Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội được công nhận, tôn trọng và bảo vệ. 

Theo Dự thảo Bộ Quy tắc đạo đức Thẩm phán, những chuẩn mực đạo đức của Thẩm phán được thể hiện về: tính độc lập; sự vô tư, khách quan; sự liêm chính; sự công bằng, bình đẳng; sự đúng mực; sự tận tuỵ và không chậm chễ; năng lực và sự chuyên cần.

Dự thảo cũng quy định những quy tắc ứng xử của Thẩm phán gồm: ứng xử với các cơ quan, tổ chức có quan hệ công tác và thông tấn, báo chí; ứng xử trong gia đình; ứng xử tại nơi công cộng; ứng xử đối với các hoạt động bên ngoài nhiệm vụ xét xử. Dự thảo cũng quy định về các Uỷ ban đạo đức của Thẩm phán.

Theo đó, Chánh án TAND tối cao thành lập Uỷ ban đạo đức Thẩm phán tại TAND tối cao. Uỷ ban này có chức năng tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, khiếu nại về việc thực hiện quy tắc đạo đức Thẩm phán của các Thẩm phán. Chánh án TAND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Uỷ ban đạo đức Thẩm phán tại TAND tỉnh, thành phố.

Uỷ ban này có chức năng tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, khiếu nại về việc thực hiện quy tắc đạo đức Thẩm phán của các Thẩm phán thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.

Tương tự, Chánh án Toà án Quân sự cấp quân khu thành lập Uỷ ban đạo đức Thẩm phán tại Toà án Quân sự cấp quân khu. Các Uỷ ban đạo đức Thẩm phán gồm 5 thành viên theo nhiệm kỳ 5 năm; ban hành quyết định kỉ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc đề nghị người có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự  đối với Thẩm phán vi phạm Bộ quy tắc này theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hưng