Cụ thể, Bộ trưởng đồng ý trang bị tàu tiếp tế công suất và trọng tải lớn hơn cho cán bộ, công nhân viên đang làm nhiệm vụ tại các ngọn hải đăng ngoài Trường Sa. Bộ sẽ tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn đầu tư kể cả việc tranh thủ sự ủng hộ của các nước bạn.

Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ ưu tiên đầu tư thêm một tàu tìm kiếm cứu nạn tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Bộ trưởng chỉ đạo, để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành hàng hải, tổng công ty cần tiếp tục áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý, sớm xuất bản hải đồ giấy và điện tử...

Đặng Nhật