Kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng diễn ra trong 3 ngày (từ 6/8 tháng 7), với nội dung trọng tâm bàn giải pháp phục hồi kinh tế từ nay đến cuối năm. 

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Nho Trung: Đà nẵng sẽ tập trung mọi nguồn lực để hạn chế suy giảm tăng trưởng kinh tế.

Trình bày báo cáo kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh cho rằng: Đến nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tình hình KT-XH thành phố từng bước ổn định; thu hút đầu tư trong và ngoài nước có nhiều khởi sắc với trên 13.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 135,07 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, thành phố đã cấp mới 55 dự án FDI với tổng vốn 118,5 triệu USD. 

 UBND TP Đà Nẵng đề xuất 3 kịch bản tăng trưởng GRDP

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn bị thiệt hại lớn do ảnh hưởng của COVID-19. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều suy giảm và đạt thấp so với kế hoạch như: Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) giảm 3,61%; tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ giảm 49,1%; tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm 26,2%; tổng mức bán lẻ giảm 2,8%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 10,9%; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 giảm 7,3%...; số lượng lao động mất việc làm tăng (tỷ lệ thất nghiệp 7,24%, 179.000 lao động bị ảnh hưởng do COVID-19); thu ngân sách đạt thấp, chỉ bằng 36,4% dự toán...   

Đà Nẵng tìm biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP Đà Nẵng sẽ xem xét thông qua 19 nội dung gồm các báo cáo và tờ trình của UBND TP. Cụ thể gồm tờ trình về việc thành lập tổ dân phố mới trên địa bàn quận Cẩm Lệ, về hỗ trợ khuyến nông trên địa bàn TP, về hỗ trợ học phí cho học sinh do dịch COVID-19, về việc đề nghị thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2020…Báo cáo chủ trương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; báo cáo về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; báo cáo về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020...

Hoài Thu