Dự kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố... cùng đại diện các sở ban ngành.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, kỳ họp thứ XI có nhiệm vụ quan trọng là đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2019; đồng thời, nhìn nhận những hạn chế, yếu kém để đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 với những giải pháp khả thi, phù hợp với thực tiễn Thủ đô.

Cũng tại kỳ họp này, căn cứ vào các quy định của luật và tình hình thực tiễn của thành phố, HĐND thành phố xem xét, thảo luận và thông qua 14 báo cáo và 6 nghị quyết thường kỳ; 6 báo cáo và 16 nghị quyết chuyên đề.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, HĐND thành phố sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn, dự kiến về 3 nhóm vấn đề: Tình hình và kết quả công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập trên địa bàn; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019. Đây là những vấn đề trong nhiệm kỳ này HĐND thành phố chưa chất vấn sâu thành chuyên đề, đồng thời cũng là những vấn đề cử tri quan tâm, nêu ý kiến qua các kỳ tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, từ nay đến hết nhiệm kỳ chỉ còn một năm, những biến động khó lường của kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có thể tác động đến nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu của nước ta, nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta trong năm 2020 hết sức nặng nề và đầy thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. 

Với tinh thần đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố quan tâm một số nội dung như: 

Phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri, thảo luận kỹ lưỡng để làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, những kết quả tích cực đã đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong năm 2019; từ đó chỉ ra những nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và các bài học kinh nghiệm thực tiễn cần thiết cho thời gian tới. Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, ý kiến, nguyện vọng của cử tri và dự báo tình hình trong thời gian tới, cần xem xét và quyết định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách và đầu tư công trong năm 2020.

Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách cần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, cần tích cực phối hợp với UBND thành phố báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm thông qua và ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Bộ Chính trị thông qua để thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại thành phố.

Cùng đó, Bí thư thành uỷ Hà Nội cũng đề nghị HĐND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị cho HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong năm 2020, HĐND thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động kiểm tra, giám sát, chất vấn, giải trình để đảm bảo các nghị quyết, các cơ chế, chính sách của HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, tài chính - ngân sách, đầu tư... được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và góp phần thiết thực giải quyết các vấn đề dân sinh, nhất là các vấn đề dân sinh bức xúc; từ đó nâng cao hơn nữa cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở vùng xa trung tâm, vùng nông thôn; đồng thời phối hợp chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.


Phạm Huyền