Đó là yêu cầu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Căn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại buổi làm việc với Bộ NN&PTNT về thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng giao vào sáng 25-10. 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2017, thực hiện chỉ đạo Thủ tướng, Bộ đã hoàn thành 41 văn bản; 8 văn bản còn lại, Bộ đang xây dựng tích hợp còn 4 văn bản. 

Trong tổng số 345 điều kiện đầu tư, kinh doanh, Bộ đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 118 điều kiện (chiếm 34,2%), trong đó bãi bỏ 65 điều kiện, sửa đổi theo hướng rút gọn 53 điều kiện. 

Bên cạnh đó, Bộ đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung 4 Nghị định, sẽ hoàn thành vào Quý II-2018...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm việc với Bộ NN&PTNT

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu ra một số vấn đề được Thủ tướng chỉ đạo, yêu cầu Bộ NN&PTNT phải khắc phục, triển khai thực hiện nghiêm. Trong đó có vấn đề chồng chéo trong quan lý các mặt hàng, thủ tục…giữa Bộ NN&PTNT với các bộ, và các đơn vị trong Bộ. 

Ông Mai Tiến Dũng nêu ví dụ, một mặt hàng chịu nhiều hình thức quản lý khác nhau ví dụ con kén tằm vừa phải chịu vấn đề kiểm dịch vừa phải chịu kiểm tra an toàn thực phẩm. Một mặt hàng chịu sự quản lý từ hai bộ trở lên chiếm 58,8% và thời gian thông quan kiểm tra chuyên ngành chiếm 92,%. Chẳng hạn như sản phẩm sữa, vừa phải kiểm tra an toàn thực phẩm theo Thông tư 25 và Quyết định 36.

Ngọc Yến