Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất về tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh, gồm: Báo Quảng Ninh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Hạ Long thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Cổng Thông tin điện tử thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Trung tâm chính thức hoạt động từ ngày 1-1-2019.

Trung tâm Truyền thông cấp tỉnh đầu tiên ra mắt tại Quảng Ninh

Đây là Trung tâm truyền thông cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước được thành lập hoạt động theo Luật Báo chí và Quy hoạch Báo chí quốc gia nhằm phát triển sự nghiệp thông tin, tuyên truyền, báo chí của tỉnh; thực hiện có hiệu quả mô hình "Tòa soạn hội tụ”; xây dựng hệ thống báo chí tỉnh Quảng Ninh hội nhập và phát triển. 

Theo đó ông Mai Vũ Tuấn, Tỉnh ủy viên được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh cũng đã công bố Quyết định của UBND tỉnh về thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1 - 1 đến hết năm 2019.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cho rằng việc thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh là một trong những chuỗi sự kiện quan trọng của tỉnh trong năm 2018. Qua đây, thể hiện sự năng động, đổi mới, đi đầu của tỉnh Quảng Ninh trong việc triển khai mô hình đổi mới. 

V.Huy