Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị,  Chánh án TAND Tối cao đã chủ trì và chỉ đạo lễ ra mắt.

Đồng chí Trương Hòa Bình phát biểu tại Lễ ra mắt.

Đến tham dự lễ ra mắt còn có các đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực TP Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Thị Thu Ba, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; đồng chí Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cùng đại diện Quỹ UNICEP tại Việt Nam - ông Youssouf Adel-Jelil và các ban ngành đoàn thể có liên quan.

Các đại biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố và trao quyết định của Chánh án TAND Tối cao về việc tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên cho tập thể lãnh đạo TAND TP Hồ Chí Minh; công bố và trao quyết định của Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm và điều động nhân sự Tòa gia đình và người chưa thành niên.

Đồng chí Trương Hòa Bình trao quyết định công bố thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên cho tập thể lãnh đạo TAND TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình việc khẳng định: Việc ra đời của Tòa gia đình và người chưa thành niên trong tổ chức bộ máy của TAND là dấu ấn quan trọng và là một trong những thành công của tiến trình cải cách tư pháp; là bước đi cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, phát triển gia đình Việt Nam; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật nói riêng; chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em trong hoạt động tư pháp, thông qua việc xây dựng một hệ thống tư pháp trẻ em toàn diện mà Tòa gia đình và người chưa thành niên là trung tâm, với sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Lãnh đạo Tòa gia đình và người chưa thành niên ra mắt.

Đây cũng là phương thức để thực hiện nguyên tắc hiến định về việc xét xử kín đối với người chưa thành niên quy định tại khoản 3 Điều 103 của Hiến pháp năm 2013.

Đối với các vụ việc về hôn nhân và gia đình, thực tiễn công tác xét xử cho thấy các vụ việc này có những đặc thù riêng xuất phát từ quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng giữa các thành viên trong gia đình.

Khi giải quyết các vụ việc về hôn nhân và gia đình, bên cạnh yêu cầu phải tuân thủ các quy định của pháp luật, cần phải chú ý đến yếu tố tâm lý, tình cảm, đạo đức, truyền thống của dân tộc; trong đó yếu tố pháp lý và yếu tố tình cảm đan xen vào nhau giữa các bên trước, trong và cả sau quá trình giải quyết vụ việc.

Với tầm quan trọng và ý nghĩa nêu trên, theo Chánh án Trương Hòa Bình: việc thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên không chỉ là sự sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của TAND mà là thiết chế tạo điều kiện để chuyên môn hóa công tác giải quyết các vụ việc về gia đình và người chưa thành niên nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng và thời hạn giải quyết các vụ việc về gia đình và người chưa thành niên tại TAND.

Thay mặt cho lãnh đạo TAND, đồng chí Trương Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của TAND TP Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua để ra mắt kịp thời Tòa chuyên trách thuộc TAND cấp tỉnh đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức theo Luật tổ chức TAND năm 2014.

"Mong rằng trong thời gian tới đây, Tòa gia đình và người chưa thành niên tại TP Hồ Chí Minh sẽ hoạt động hiệu quả theo đúng mục tiêu đề ra; tiếp tục được củng cố, kiện toàn cả về nhân sự, cơ sở vật chất và kinh nghiệm giải quyết các vụ việc về người chưa thành niên, về hôn nhân và gia đình để trở thành mô hình Tòa chuyên trách mẫu cho cả nước", đồng chí Trương Hòa Bình, nói.

A.Huy