Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương  Trần Thị Hà.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua tiếp tục có sự đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua được quan tâm. 

Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Chính phủ cho 6 đơn vị có thành tích xuất sắc trong Khối thi đua

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm và xây dựng tổ chức ngày càng lớn mạnh, khắc phục “bệnh” hành chính hóa, hình thức, chồng chéo trong tổ chức, hoạt động.

Toàn cảnh Hội nghị

Biểu dương kết quả Khối thi đua đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà khẳng định: các phong trào thi đua của Khối thời gian qua đã thể hiện sự đa dạng, phong phú và có sức lan tỏa trong cả nước. Việc tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia phong trào thi đua ngày càng đông đảo. 

Thời gian tới, Khối cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động để các phong trào thi đua ngày càng đi vào thực chất, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. 

Các đại biểu trao đổi thảo luận bên lề Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hoạt động của Khối thi đua trong thời gian qua với nhiều sự kiện quan trọng như triển khai tổ chức các hoạt động nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc; các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập của các tổ chức trong Khối. Tập trung phối hợp giải quyết tình hình gây rối, mất trật tự tại một số tỉnh, thành phố khi Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật đặc khu kinh tế; Đặc biệt Khối thi đua đang tập trung thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”..

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị trong những tháng cuối năm 2018, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp cần tiếp tục đổi mới để hoạt động phối hợp theo hướng nền nếp, khoa học, tránh hình thức, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục quan tâm đến việc nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình của đoàn viên, hội viên; kịp thời có báo cáo, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước. 

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao Bằng khen của Chính phủ cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS HCM; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam.


Anh Minh - Diệp Vinh