Chiều 7/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng và Bộ trưởng. Với 454/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,58% tổng số đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên Chính phủ được miễn nhiệm, gồm:

1. Đồng chí Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

2. Đồng chí Phạm Bình Minh – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (vẫn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ).

3. Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Bộ Chính trị đã điều động phân công đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội từ tháng 4/2021.

4. Đồng chí Trần Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Công Thương. Bộ Chính trị phân công đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương vào tháng 2/2021.

5. Đồng chí Phạm Hồng Hà – Bộ trưởng Bộ Xây dựng

6. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

7. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8. Đồng chí Lê Vĩnh Tân – Bộ trưởng Bộ Nội vụ

9. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10. Đồng chí Mai Tiến Dũng – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

11. Đồng chí Lê Minh Khái – Tổng Thanh tra Chính phủ (đã được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng, được Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ).

12. Đồng chí Đỗ Văn Chiến – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc. Đồng chí Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng vừa được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa được Quốc hội miễn nhiệm

Việc phê chuẩn miễn nhiệm nhân sự tại kỳ họp lần này thực hiện theo yêu cầu bố trí, sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội XIII.

Tại Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII vừa qua, có 9 thành viên Chính phủ không tham gia Trung ương khoá XIII, trong đó 8 người không tái cử do hết tuổi.

Sau quy trình phê chuẩn miễn nhiệm, Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Phương Thuỷ