Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 8/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XIV.

Giải quyết hơn 2 nghìn kiến nghị của cử tri

Trình bày dự thảo Báo cáo, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết, thông qua 1.396 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đã tổng hợp được 2.102 kiến nghị, các kiến nghị đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đến nay có 2.008 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 95,53%.

Trong đó có 59 kiến nghị gửi đến Quốc hội, chiếm 2,8% (23 kiến nghị về xây dựng pháp luật và 36 kiến nghị về hoạt động giám sát). Theo đó, cử tri nhiều địa phương kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc quản lý đất đai, công sản, tiến độ và chất lượng một số công trình dự án lớn, đầu tư từ ngân sách, nhất là các dự án giao thông, đường cao tốc; đề nghị nghiên cứu xem xét tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo đảm tính răn đe cao, vì đây là vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người dân...

Toàn cảnh phiên họp

Một số vấn đề được cử tri, dư luận xã hội quan tâm như xâm nhập mặn, an ninh nguồn nước; công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp, việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các luật; đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông... đã được các cơ quan của Quốc hội tổ chức làm việc, nghiên cứu, xem xét để kiến nghị với các cơ quan liên quan. Toàn bộ kiến nghị cử tri gửi đến các cơ quan của Quốc hội đã được xem xét trả lời thấu đáo, đầy đủ, đúng thời hạn, đạt 100%, bảo đảm giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với cử tri trong mọi hoàn cảnh.

Đối với Chính phủ, có 1.951 kiến nghị, chiếm 92,82% tổng số kiến nghị, đã giải quyết, trả lời 1.858 kiến nghị, đạt 95,23%.

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải

Kết quả giám sát cho thấy, Chính phủ, các bộ, ngành đã rất tích cực, khẩn trương, trách nhiệm trong xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri. Ngay tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ ngày 9/4, Thủ tướng đã chỉ đạo các thành viên Chính phủ sớm hoàn thành việc trả lời kiến nghị cử tri, trong đó, lưu ý trả lời phải đúng yêu cầu, có giải pháp cụ thể để xử lý, không trả lời chung chung, trích dẫn Nghị quyết Đảng, quy định pháp luật.

Cẫn còn trả lời chưa đúng nội dung cử tri kiến nghị

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cũng chỉ rõ, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại trong giải quyết kiến nghị của cử tri, như: một số ít văn bản trả lời chưa đủ thông tin, chưa đúng nội dung cử tri kiến nghị, chỉ trích dẫn các quy định đã có của pháp luật, hoặc dựa trên báo cáo của cấp dưới mà chưa kiểm tra hoặc tìm giải pháp để tháo gỡ do đó cử tri tiếp tục bức xúc, tiếp tục kiến nghị. Hay một số kiến nghị của cử tri yêu cầu kiểm tra, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể khi để xảy ra sai phạm nhưng thường được trả lời chung chung mà chưa nêu rõ kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm. Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành trong xem xét, giải quyết các kiến nghị có nội dung liên ngành, vẫn còn chậm do khó xác định cơ quan chủ trì giải quyết…

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh

Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban Dân nguyện kiến nghị, đối với Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội cần tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng tổng hợp kiến nghị cử tri, đảm bảo  rõ ràng, cụ thể, trọng tâm, không kiến nghị trùng lặp, kiến nghị những vấn đề đã được giải quyết; tích cực khai thác phần mềm ứng dụng để giải đáp trực tiếp cho cử tri các kiến nghị đã được các Bộ ngành trả lời trong quá trình tiếp xúc cử tri; tăng cường giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và một số vấn đề nóng mà cử tri quan tâm. 

Đối với Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm những tồn tại hạn chế như đã nêu trong báo cáo; Phân công cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính để giải quyết  đối với các kiến nghị có nội dung liên quan đến nhiều bộ ngành; rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị đang trong quá trình giải quyết, hạn chế chuyển kiến nghị chưa được giải quyết sang nhiệm kỳ sau.

Phòng, chống dịch khẳng định uy tín, vị thế của đất nước

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, đối với công tác phòng, chống dịch COVID -19, cử tri và nhân dân tin tưởng, đồng tình, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, sự vào cuộc tích cực của của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương.

Về sản xuất kinh doanh và đời sống người dân, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao Đảng, Nhà nước đã chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Song, cử tri và nhân dân còn lo lắng trước tình hình suy giảm của kinh tế thế giới và trong nước. Dịch bệnh diễn biến phức tạp dẫn đến nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể; lao động mất việc làm, thiếu việc làm tăng, thu nhập không ổn định, nhất là trong các ngành dịch vụ, du lịch, vận tải...

Cử tri và nhân dân còn băn khoăn về hiệu quả của việc giảng dạy trực tuyến, nhất là ở những nơi điều kiện kinh tế khó khăn; nhiều phụ huynh lo lắng việc học sinh, sinh viên nghỉ học dài ngày ảnh hưởng đến kế hoạch, chương trình, nội dung kiến thức học tập; băn khoăn trước những thay đổi và điều chỉnh về phương án thi tốt nghiệp phổ thông trung học và phương thức tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng năm học 2020 - 2021. Cử tri và nhân dân cũng bất bình và lên án một số cán bộ lợi dụng việc đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế để trục lợi, đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp để bảo đảm kế hoạch, chương trình dạy học và nội dung, kiến thức của học sinh, sinh viên, nhất là tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục; có hướng dẫn sớm về tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông trung học và phương thức tuyển sinh của các trường đại học và cao đẳng phù hợp với tình hình thực tế...

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; việc phân bổ nguồn tăng thu vốn viện trợ không hoàn lại chi thường xuyên năm 2018.


Phương Thuỷ