Đây là kỳ họp khá đặc biệt, bởi lần đầu tiên các đại biểu không được phát bất cứ một loại giấy tờ, tài liệu nào ngoài một chiếc máy vi tính xách tay do HĐND tỉnh trang cấp.

Mỗi chiếc máy đều được cài đặt và kết nối internet sẵn để các đại biểu xem tài liệu, đăng ký chất vấn, quản lý chất vấn và tham gia biểu quyết.

Các đầu việc của các đại biểu HĐND tỉnh đều được thể hiện trực tiếp trên máy tính. 

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết, mục đích của việc tổ chức kỳ họp không giấy tờ là để các đại biểu thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của họ thông qua công nghệ thông tin, giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước đáng kể trong việc mua giấy, máy in, tem thư...

Thanh Bình