Đây là xã biển đầu tiên ở Quảng Trị được chi trả bồi thường kể trên. Trong số 257 hộ dân, người lao động được chi trả này, có 98 hộ làm chủ 98 tàu thuyền gắn máy, 8 hộ làm chủ 8 thuyền không gắn máy, với tổng lao động làm thuê cho các chủ hộ có tàu thuyền gắn máy và không gắn máy này là 151 người. 

Việc chi trả được chia cơ bản thành hai mức, trong đó mức cao dành cho các chủ tàu thuyền, mức thấp hơn dành cho người lao động làm thuê, với số tiền bình quân tương đương ở mức cao nhất 64 triệu đồng, thấp nhất 22 triệu đồng. Tổng số tiền chi trả cho 257 hộ dân, người lao động này là 11,8 tỷ đồng.

Được biết, đây là việc chi trả đợt 1, dành cho những đối tượng bị thiệt hại kể trên. Địa phương phấn đấu hoàn tất công tác chi trả bồi thường các đợt tiếp theo và cho bà con nhân dân còn lại trong thời gian sớm nhất.

Thanh Bình