Ông Trần Văn Tân sinh năm 1979, quê xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, vào Đảng năm 2005; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Quá trình công tác từ năm 2004 đến nay, ông Tân từ chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, sau đó giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Huyện ủy Quế Sơn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân (giữa).

Tại phiên họp lần này, HĐND tỉnh Quảng Nam cũng nhất trí đề nghị UBND tỉnh hoàn thành thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh đã được bầu.

Như vậy, đến nay UBND tỉnh Quảng Nam có 5 Phó Chủ tịch gồm các ông Huỳnh Khánh Toàn, Lê Trí Thanh, Trần Đình Tùng, Lê Văn Thanh, Trần Văn Tân.
Ngọc Thi