Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021 là sự kiện quan trọng, rất ý nghĩa, có phạm vi ảnh hưởng và sức lan tỏa lớn được tổ chức ngay trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Phó Thủ tướng, trong kết quả chung của cả nước trong thời gian qua, có sự đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình anh hùng – một địa phương giàu truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng.

Năm 2020, tuy phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ lịch sử nhưng kinh tế vẫn tăng trưởng 2,63%. Một số dự án công nghiệp lớn trọng điểm như Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch, cụm trang trại điện gió B&T được khởi công đầu tư cho thấy quyết tâm cao của tỉnh và các nhà đầu tư. Quảng Bình đã phát huy tiềm năng, thế mạnh về du lịch để phát triển kinh tế du lịch. Đây là một trong những thành công lớn của tỉnh trong chiến lược phát triển du lịch.

Về thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển, tuy còn rất nhiều hạn chế, khó khăn, nhưng tỉnh Quảng Bình đã có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư. Đến nay, đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư cho 448 dự án đầu tư với số vốn đăng ký trên 52 nghìn tỷ đồng. Trong đó, có 25 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là gần 1,1 tỷ USD. Riêng năm 2020, đã phê duyệt chủ trương đầu tư 74 dự án với tổng mức đầu tư gần 16,6 nghìn tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Quảng Bình là tỉnh có Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh liên tục nhiều năm liền đứng tốp đầu cả nước. Đây là chỉ số rất quan trọng, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chính quyền địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, Quảng Bình vẫn còn những tồn tại, hạn chế và đang đứng trước những khó khăn, thách thức cần phải tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình đã lựa chọn và trao quyết định chủ trương đầu tư 14 dự án cho 11 nhà đầu tư với tổng mức đầu tư đăng ký khoảng 1 tỷ USD và ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 23 dự án cho 18 nhà đầu tư.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh cần phát huy có hiệu quả cao nhất tiềm năng, lợi thế của Quảng Bình, phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Quảng Bình là tỉnh phát triển khá trong khu vực như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết liệt để tạo môi trường đầu tư thuận lợi để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh…

Phó Thủ tướng đề nghị, các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ quan tâm cân đối nguồn lực và tạo mọi điều kiện giúp Quảng Bình triển khai dự án đảm bảo tiến độ, đồng thời quan tâm hỗ trợ giúp tỉnh hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại.

Thời gian tới, tỉnh cũng cần tiếp tục tập trung cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính. Cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trọng tâm là tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch thông thoáng, thật sự hấp dẫn các nhà đầu tư.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư vào tỉnh Quảng Bình, Phó Thủ tướng đề nghị cần thực hiện đúng các cam kết đầu tư, ghi nhớ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư nhanh, triển khai đầu tư đúng tiến độ đã cam kết.
Nhật Bắc