Cùng đi có các đồng chí: Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng; Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; Hòa thượng Tăng Nô, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ với các vị chức sắc Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng cùng các vị hòa thượng, đại đức, sư sãi, achar tiếp tục vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động; tập trung tuyên truyền Luật Tín ngưỡng tôn giáo và thể hiện vai trò tích cực là thành viên của MTTQ Việt Nam. Cùng với đó, tiếp tục vận động giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer; tích cực lao động sản xuất, quyết tâm thoát nghèo bằng con đường học vấn...

Vui mừng, phấn khởi trước những đóng góp của các vị hòa thượng, đại đức, sư sãi, achar trong Giáo hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng và Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng thời gian qua, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, đồng bào Khmer đã đóng góp nhiều công sức để tôn tạo, tu bổ các chùa; vận động phật tử chăm lo sản xuất, kinh doanh để cải thiện cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo. Các vị sư sãi, achar Phật giáo Nam tông Khmer tích cực tham gia các hoạt động chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tin tưởng với vai trò và uy tín của mình, các vị hòa thượng, đại đức, sư sãi, achar cùng toàn thể đồng bào Khmer tiếp tục có những đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng vững mạnh.

Theo Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, năm 2019 là năm cả nước kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 vào tháng 9-2019. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để Đại hội Mặt trận thành công tốt đẹp, đồng thời lựa chọn cá nhân tiêu biểu người Khmer và thành viên Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ Đại hội mới.

Cùng ngày, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao 5 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng cho các hộ đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Anh Minh – Diệp Vinh