Với 100% số phiếu đồng ý, HĐND quận đã nhất trí bầu ông Trần Đức Hoạt, Phó Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm và ông Nguyễn Huy Cường, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận.

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt sinh năm 1971, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị tài chính doanh nghiệp, Kỹ sư xây dựng, cử nhân tài chính-ngân hàng. 
Quận Nam Từ Liêm vừa họp bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch quận

Ông Hoạt từng trải qua nhiều vị trí tại Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Từ 7-2008, ông Hoạt công tác tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và là Phó Giám đốc Sở từ tháng 5-2014 đến tháng 6-2017. Từ ngày 6-11-2017 đến nay ông là Phó Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm. 

Còn ông Nguyễn Huy Cường sinh năm 1979, là Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Kiến trúc sư quy hoạch. Từ 7-2005 đến nay, ông Cường công tác tại huyện Nam Từ Liêm trước đây và quận Nam Từ Liêm hiện nay. 

Bên cạnh đó, thực hiện Thông báo của Thành ủy Hà Nội đồng ý cho đồng chí Nguyễn Văn Hải thôi giữ chức Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021 để tập trung cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quận, HĐND quận miễn nhiệm Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận. 

CL