Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2015 được các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có nhiều tiến bộ, thiết thực, hiệu quả, thi đua kịp thời hơn, trên từng lĩnh vực, địa bàn, trong từng đơn vị cụ thể, cổ vũ, động viên tinh thần thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, chung sức xây dựng nông thôn mới, bảo vệ Tổ quốc. Phong trào thi đua đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh phong trào thi đua năm 2016 trên tinh thần bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Thủ tướng chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục duy trì các phong trào thi đua yêu nước với chủ đề linh hoạt, không quá cứng về số lượng phong trào.

Các phong trào thi đua cần linh hoạt, sát cuộc sống, được thực hiện trong thời gian, lĩnh vực nhất định, có mục tiêu, yêu cầu, tiêu chí, tiêu chuẩn, có sơ kết, tổng kết, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đề bạt các tấm gương người tốt. Phải đưa cái tốt lên để đẩy lùi cái ác, cái xấu, để xã hội ngày càng tốt hơn, công tác thi đua phải phục vụ nhiệm vụ chính trị, gắn với nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, giữ cho được độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia – Thủ tướng nêu rõ.

Ghi nhận công tác khen năm qua có tiến bộ, đúng quy định pháp luật, chặt chẽ hơn, nhanh hơn, đúng người, đúng việc hơn, Thủ tướng chỉ rõ cần tiếp tục phát huy công tác khen thưởng. Việc khen thưởng cần được thực hiện trang trọng. Khen thưởng theo niên hạn phải bám luật để làm, làm nghiêm túc và cần quan tâm đến đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác khen thưởng. Cơ bản không mở rộng khen thưởng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Với những trường hợp được phát hiện rõ ràng, được rà soát chặt chẽ, thực sự có công lao trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì tiếp tục khen thưởng.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Hội đồng rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật để tạo khung pháp lý hoạt động.

Cơ quan Thường trực Hội đồng đề xuất chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua công tác khen thưởng sát đúng, quan tâm kiểm tra đôn đốc, nâng cao trách nhiệm của Hội đồng. Cấp ủy, chính quyền nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng, quan tâm chỉ đạo, phong trào thi đua sẽ tốt – Thủ tướng khẳng định.

Theo TTXVN