Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng lãnh đạo Bộ KHCN.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân cùng ký kết chương trình phối hợp giữa hai Bộ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, những năm qua, công cuộc phát triển khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân đã có bước phát triển nhanh, bền vững, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực: khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học xã hội và nhân văn; khoa học công nghiệp an ninh, khoa học nghiệp vụ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong những thành tựu đạt được nói trên có sự đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành, nhất là sự giúp đỡ to lớn của Bộ KHCN.

Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” tặng Đại tướng Trần Đại Quang.

Việc ký kết Chương trình phối hợp hôm nay sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Công an và Bộ KHCN phối hợp chặt chẽ hơn trong nghiên cứu ứng dụng công nghệ và chế tạo sản phẩm công nghệ cao thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng; cung cấp luận cứ khoa học phục vụ việc tham mưu đề xuất hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thực hiện các Chương trình khoa học và công nghệ về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng, chống khủng bố hóa học và sinh học; trao đổi thông tin về khoa học và công nghệ; phối hợp hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ…

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, thời gian tới, lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc các cam kết trong Chương trình; định kỳ trao đổi với các cơ quan chức năng của Bộ KHCN để tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện; cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ thực hiện để sự phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ KHCN ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Các đại biểu dự buổi Lễ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, các đồng chí được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”, Bộ trưởng Trần Đại Quang trân trọng cảm ơn Bộ KHCN đã quan tâm phối hợp, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bộ Công an nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp an ninh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn của Bộ KHCN trong thời gian tới.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân đánh giá cao việc Bộ KHCN - Bộ Công an tiến hành ký Chương trình phối hợp; chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”; khẳng định Bộ KHCN - Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao; mong muốn trong thời gian tới các đơn vị chức năng của hai Bộ sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trần Xuân