Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và Thủ trưởng hai Bộ, lực lượng Quân đội, Công an các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 77 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG); giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và nhiệm vụ quốc phòng, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ANQG và TTATXH, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Cơ quan Thường trực của hai Bộ về thực hiện Nghị định 77 đã duy trì nghiêm túc chế độ trao đổi, xác minh thông tin và tổ chức giao ban định kỳ đúng quy định, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp. 

Phối hợp tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng chống ma túy đến năm 2020; Chương trình thực hiện Kết luận số 05- KL/TW ngày 15-7-2016 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48- CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an, Thương tướng Bùi Văn Nam ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, thường xuyên phối hợp giữa hai lực lượng Quân đội, Công an từ Bộ đến các địa phương, các quân khu, quân đoàn trong đánh giá, nhận định tình hình 6 tháng đầu năm 2017, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương các vấn đề có liên quan; các tình huống phức tạp liên quan đến kế hoạch phòng thủ cũng như việc đảm bảo ANTT tại một số tỉnh miền Trung và các tỉnh biên giới.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao việc phối hợp, xử lý các vấn đề liên quan đến ANTT, đấu tranh, phòng, chống tội phạm; giải quyết các sự cố liên quan đến môi trường, cháy nổ cũng như việc xây dựng các văn bản, nghị quyết có liên quan đến Quân đội và Công an như Luật Tố tụng hình sự, Luật Cảnh vệ...

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 còn có nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến bảo vệ ANQG cũng như TTATXH và bảo vệ đất nước, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu các lực lượng cần phải chú trọng nắm, phân tích, đánh giá, dự báo đúng tình hình để tham mưu kịp thời cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ những vấn đề đặt ra, đáp ứng yêu cầu ANTT 6 tháng cuối năm 2017...

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phan Văn Giang ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa hai Bộ.

Thứ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu hai lực lượng trong thời gian tới cần phối hợp chặt chẽ trong triển khai các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Nhà nước. Phối hợp  nắm chắc tình hình, thống nhất nhận định, đánh giá, dự báo sớm tình hình chiến lược, kịp thời báo cáo đề xuất với Đảng, Nhà nước các biện pháp, đối sách đấu tranh giữ vững an ninh chính trị, TTATXH; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/ CT- TTg ngày 30-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Xuân Mai