Tại hội nghị, ông Vũ Việt Anh, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam là nước gốc, cũng là nước tiếp nhận của di cư quốc tế. Hiện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có 4,5 triệu người. Số lượng công dân Việt Nam ra nước ngoài ngày càng nhiều. Mỗi năm có hơn 100.000 lao động di cư ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng có thời hạn, hàng chục nghìn người di cư du học hay kết hôn với người nước ngoài...

Ông Vũ Việt Anh, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao phát biểu tại hội nghị

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc, học tập cũng có xu hướng gia tăng. Hiện cả nước có trên 80.000 người lao động nước ngoài. Tình trạng người Việt Nam di cư trái phép và bị mua bán vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Việc Việt Nam tăng cường tham gia và triển khai các cam kết quốc tế phù hợp với điều kiện là cần thiết để thực hiện chủ trương nhất quán trong quản lý di cư; bao gồm thúc đẩy di cư hợp pháp, phòng, chống di cư trái phép, mua bán người cũng như bảo vệ quyền của người di cư.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian giới thiệu nội dung của Thỏa thuận GCM; trao đổi về công tác phòng, chống mua bán người từ phía Việt Nam và các biện pháp đấu tranh; tuyên truyền đối ngoại; các mục tiêu của Thỏa thuận GCM và việc triển khai ở cấp độ toàn cầu; lồng ghép di cư với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc... 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị còn là dịp quan trọng để Bộ Ngoại giao thực hiện tham vấn chính sách với các địa phương, đặc biệt là những nơi có đông người Việt Nam di cư ra nước ngoài cũng như người nước ngoài vào Việt Nam sinh sống, làm việc. Qua đó giúp bổ sung, hoàn thiện kế hoạch sát với thực tiễn, đảm bảo tính khách quan, chính xác và khả thi, góp phần đưa di cư trở thành nhân tố thúc đẩy phát triển bền vững. 

Thỏa thuận GCM được chính thức thông qua tại Khóa 73 Đại Hội đồng Liên Hợp quốc ngày 19-12-2018 với đa số thành viên Liên Hợp quốc tán thành. Đây là thỏa thuận liên Chính phủ tất cả các khía cạnh của di cư quốc tế với mục đích tăng cường hợp tác về di cư quốc tế, qua đó góp phần giải quyết các thách thức của di cư và thúc đẩy sự đóng góp của người di cư đối với sự phát triển bền vững.

Việt Nam thông qua Thỏa thuận GCM vào tháng 12-2018 và hiện đang tích cực xây dựng kế hoạch triển khai Thỏa thuận phù hợp với pháp luật và điều kiện của Việt Nam.

Khắc Lịch