Cụ thể, ông Đoàn Minh Quân, trú tại số 92 D5D Khu đấu giá 18.6 ha, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ phán ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 cấp cho Công ty TNHH Kim Anh ngày 31/10/2012.

Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội xem xét giải quyết đơn của ông Đoàn Minh Quân theo đúng quy định của pháp luật. 

Việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ thực hiện khi có căn cứ pháp lý quy định tại Luật doanh nghiệp và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-9-2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; kiểm tra lại việc UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 6021/UBND-ĐT ngày 19-10-2016 chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 cấp cho Công ty TNHH Kim Anh ngày 31-10-2012 là đúng hay sai; chỉ đạo xem xét giải quyết vụ việc đúng căn cứ pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 1/6/2017.

* Công ty TNHH Đông A (địa chỉ: số 129 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ khiếu nại việc Công ty chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Nam Định kiểm tra, rà roát nội dung đơn khiếu nại của Công ty TNHH Đông A, có biện pháp giải quyết dứt điểm khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-6-2017.

Theo văn phòng chính phủ