Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã quán triệt mục tiêu, nguyên tắc và nội dung làm việc của đoàn trong thời gian tới; ghi nhận báo cáo của Đà Nẵng được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Ban Thường vụ Thành ủy và các cơ quan chức năng; đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đối với các nhiệm vụ liên quan trong nội dung làm việc với Đoàn công tác số 1.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo về nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại TP. Đà Nẵng. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cũng ghi nhận những đề xuất giải pháp, các kiến nghị của Đà Nẵng đối với Trung ương. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu Thành ủy, UBND thành phố tổng hợp cụ thể những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị của thành phố đối với vụ Phạm Công Danh để Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN và Chính phủ chỉ đạo. Đồng thời, hoàn chỉnh số liệu kiểm tra, giám sát về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy với tinh thần nghiêm túc, cầu thị sẽ thực hiện tốt các yêu cầu của Đoàn kiểm tra số 1 về việc hoàn thiện hồ sơ, tài liệu về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại thành phố. Đồng thời, mong Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cũng như đoàn công tác sẽ hỗ trợ Đà Nẵng khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Trong 5 năm qua, Thành ủy Đà Nẵng lãnh đạo, chỉ đạo đột phá ở nhiều lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội song song với việc tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, sở ngành, địa phương về phòng, chống tham nhũng. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình ghi nhận những đề xuất giải pháp, các kiến nghị của Đà Nẵng đối với Trung ương về công tác nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. 

Theo báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng, trong 5 năm qua, Thành ủy Đà Nẵng lãnh đạo, chỉ đạo đột phá ở nhiều lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội song song với việc tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, sở ngành, địa phương về phòng, chống tham nhũng, phát hiện xử lý, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, góp phần bảo đảm tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề phát triển thành phố. 

Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực; số việc, số tiền thi hành án năm sau cao hơn năm trước. Nhiều vụ việc thi hành án phức tạp đã được giải quyết dứt điểm, giảm đáng kể lượng án chuyển kỳ sau, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các bản án, quyết định của Tòa án được thực hiện nghiêm túc. 

Báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng cũng nêu rõ: Công tác thu hồi tài sản trong một số vụ án khá triệt để, một số vụ đạt tỷ lệ cao. Một số kết quả chủ yếu là: Tống số tài sàn phải thu hổi trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử là; 46,719 tỷ đồng và một số tài sản khác; đã thu hồi 7,648 tỷ đổng và nhiều tài sản khác. … Tổng số tiền có điều kiện thi hành trong các vụ án tham nhũng, kinh tế là 3,954 nghìn tỷ đồng; đã thi hành xong 3,73 tỷ đổng.

Về những mặt hạn chế, khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong thời gian tới, Đoàn kiếm tra bước đầu thống nhất với những nội dung đã nêu trong báo cáo tự kiểm tra của Thành ủy Đà Nẵng. 

Qua làm việc với các cơ quan, đơn vị, Đoàn kiểm tra nhận thấy có một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng ngành chưa được tổng hợp vào báo cáo chung của Ban Thường vụ Thành ủy, đề nghị các đồng chí bổ sung vào báo cáo những khó khăn, vướng mắc Đoàn đã đề cập, để ra biện phảp giải quyểt và đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cụ thể như sau: Vụ Phạm Công Danh đang là vụ án được dư luận xã hội rất quan tâm, số tiền phải thu hồi ở thành phố Đà Nẵng rất lớn (gần 4.000 tỷ đồng), trong khi tài sản phải xử lý để thi hành án là dự án khu phức hợp dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng đang gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều vướng mắc về mặt pháp lý chưa được giải quyết.

 Đề nghị Thành ủy, UBND thành phố tổng hợp đẩy đủ, cụ thể những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cúa thành phố đối với vụ Phạm Công Danh để Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN và Chính phủ chỉ đạo. Đặc thù của loại án tham nhũng kinh tế là “truy xét”, đòi hỏi phải có thời gian xác mình, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố lâu. 

Tuy nhỉên, quy định cùa Bộ luật tố tụng hình sự về các hoạt động kê biên, phong tỏa tài khoản còn bất cập (như: phải chờ kết quả giám định, phải tương ứng với tài sản bị chiếm đoạt, chỉ được tiển hành sau khi khởi tố vụ án...) nên dẫn đến nguy cơ cao để tội phạm có thời gìan tẩu tán tài sản, gây khó khăn cho cơ quan tiến hành tố tụng trong thu hồi tài sản. Ngoài ra một số nội dung, số liệu cần được bổ sung vào Báo cáo chung của Ban Thường vụ cho hoàn chỉnh như: số liệu kiềm tra, giám sát về công tác thu hồi tài sản…


Hoài Thu