Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ Nội vụ công bố và trao Quyết định cho phép thành lập Hội Luật quốc tế Việt Nam; tiến hành bầu Ban chấp hành, Ban Kiểm tra Hội và thông qua Nghị quyết Đại hội. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội

Chúc mừng sự ra đời của Hội Luật quốc tế Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, việc thành lập Hội Luật quốc tế Việt Nam là “hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, là sự kế thừa và phát huy truyền thống vận dụng luật pháp quốc tế phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Hội được thành lập cũng đáp ứng nhu cầu chính đáng của đông đảo giới nghiên cứu, thực hành pháp luật quốc tế thuộc nhiều thế hệ tại Việt Nam”. 

Chỉ ra những điểm còn thua kém của Việt Nam so với các nước trên mặt bằng trình độ luật pháp quốc tế, Phó Thủ tướng yêu cầu, Hội luật quốc tế Việt Nam sau khi chính thức đi vào hoạt động, phải tập trung và một số vấn đề. 

Toàn cảnh Đại hội

Thứ nhất là Hội phải tạo ra một diễn đàn tập hợp đồng đảo các học giả, các nhà quản lý và thực hành pháp luật quốc tế, tổ chức những hoạt động có hiệu quả nhằm tuyên truyền, đào tạo, nghiên cứu luật pháp quốc tế phục vụ hội nhập quốc tế cũng như các yêu cầu khác của đất nước.

Thứ hai, Hội phải là nơi quy tụ những chuyên gia đầu ngành về luật quốc tế, Hội cần cùng với những tổ chức pháp lý đã hình thành tại Việt Nam như Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam có những đóng góp, tư vấn và phản biện cho các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp, bảo đảm sự hài hoà và phù hợp giữa pháp luật quốc gia với các cam kết quốc tế, phù hợp với nguyên tắc được quy định tại Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam “tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành viên”.  

Khoảng 300 đại biểu đã tham gia Đại hội thành lập Hội luật quốc tế Việt Nam

Thông qua các kênh hoạt động của mình, theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Hội cần có sự giao lưu, trao đổi với các hội luật quốc tế của các nước, trong khu vực và trên thế giới cũng như có những hoạt động thiết thực góp phần giải quyết một số vấn đề cấp thiết đang đặt ra hiện nay...

Trong đó tập trung làm rõ cơ sở pháp lý đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo; các khía cạnh pháp lý về hội nhập quốc tế, việc thực hiện các cam kết quốc tế, đặc biệt trong các điều ước thế hệ mới về thương mại, đầu tư; đấu tranh chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; nâng cao vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế, các cơ quan tài phán quốc tế…

Huyền Chi