Chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, Cà Mau có trên 108.000 đối tượng hưởng chính sách người có công, trong đó, người hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945 là 279 người, có 16.529 thương binh, 17.786 liệt sỹ, 2.425 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 71 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 2.586 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và trên 1.400 người có công giúp đỡ cách mạng... 

Số người đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 19.138 người. Tỉnh đã có nhiều hoạt động chăm lo cho người có công, gia đình chính sách thông qua việc sửa chữa nhà ở, tặng quà, tổ chức các chuyến đi về nguồn…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, là tỉnh cực nam của Tổ quốc, trong 2 cuộc kháng chiến, Cà Mau đều là vùng đất căn cứ địa cách mạng, dân số không nhiều nhưng tỷ lệ Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng là rất lớn.

Phó Thủ tướng cho biết, Đảng, Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu chiến binh, cán bộ hưu trí lão thành, người có công với cách mạng, nhưng sự chăm lo đó không thể bù đắp hết những hy sinh xương máu của các thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Chính phủ đang từng bước xây dựng thể chế chính sách ngày càng hoàn chỉnh hơn, nâng mức đãi ngộ, trợ cấp ưu đãi và tiếp tục hoàn thiện chính sách người có công.

Biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cà Mau trong công tác chăm lo cho thương binh, nhân thân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh phát huy tốt hơn nữa công tác này. 

Bên cạnh nguồn ngân sách, cần huy động sức mạnh của cộng đồng xã hội cùng chung tay để làm tốt hơn nữa công tác chăm lo cho người có công, gia đình chính sách. Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Cà Mau phát triển kinh tế phải gắn với chăm lo an sinh xã hội; hoan nghênh Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu cho tỉnh tổ chức đoàn đi tham quan đất nước, thăm Thủ đô Hà Nội và vào lăng viếng Bác.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn người có công tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy ý chí, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ, trước hết là giáo dục con em trong gia đình thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, Đảng bộ cơ sở, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Theo chinhphu