Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên với Đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Đức.

Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành cho việc ký Hiệp định trên.

BTS