Chiều 21-10, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2015. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2015.

Đề nghị phê bình 11 địa phương chậm thanh toán

Tờ trình do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày nêu rõ, theo báo cáo quyết toán quỹ BHYT của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, năm 2015 có 38 tỉnh, thành phố và Bộ Quốc phòng có kết dư quỹ khám chữa bệnh tổng số là 5.838 tỷ đồng.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình trước Quốc hội.

Theo Luật BHYT, từ ngày 1-1-2015 đến ngày 31-12-2020, BHXH Việt Nam có trách nhiệm trích 80% số kinh phí khám, chữa bệnh chưa sử dụng hết vào quỹ dự phòng, đồng thời trích 20% còn lại  (tương đương 1.167 tỷ đồng) cho địa phương sử dụng theo thứ tự ưu tiên: Hỗ trợ quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; mua trang thiết bị y tế phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ y tế; mua phương tiện vận chuyển người bệnh ở tuyến huyện.

Đến nay, căn cứ số kinh phí được trích về địa phương, UBND cấp tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch phân bổ và sử dụng kinh phí trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và báo cáo HĐND cấp tỉnh, cụ thể: 109,5 tỷ đồng cho quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo; 294,5 tỷ đồng hỗ trợ mức đóng BHYT cho các đối tượng ưu tiên.

Khoản tiền còn lại tương đương 763,5 tỷ đồng được sử dụng cho mục đích mua trang thiết bị y tế phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ y tế; mua phương tiện vận chuyển người bệnh ở tuyến huyện.

Tuy nhiên, sau khi triển khai thực hiện từ năm 2017, chỉ mới 230 tỷ đồng trong tổng số 763,5 tỷ đồng này đã được thanh toán đối với các trường hợp có đủ hồ sơ, thủ tục thanh toán, thời hạn thanh toán theo quy định. Hiện còn hơn 518 tỷ đồng của 11 tỉnh, thành phố tạm thời chưa được thanh toán. Số còn lại hơn 15 tỷ đồng do các địa phương không sử dụng hết, được thu hồi về quỹ dự phòng của BHXH Việt Nam.

Trên cơ sở đó, để sử dụng có hiệu quả kinh phí kết dư quỹ BHYT năm 2015 mà các địa phương đã tiết kiệm được, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép 11 tỉnh, thành phố trên được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2015 đến hết ngày 30-6-2020. Sau thời điểm này, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán vào quỹ dự phòng để điều tiết chung theo quy định của Luật BHYT.

Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện và phê bình nghiêm túc 11 địa phương chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ KCB BHYT năm 2015 theo quy định của Luật BHYT.

Tán thành đưa đề xuất của Chính phủ vào nghị quyết kỳ họp

Trình bày Báo cáo thẩm tra về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2015, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, về nguyên tắc, sau 12 tháng các địa phương không sử dụng hết khoản hơn 518 tỷ nói trên sẽ phải chuyển về quỹ dự phòng của BHXH Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Hải, do năm 2017 là năm đầu tiên được sử dụng khoản kết dư này nên các địa phương chưa bắt nhịp với quy định mới, dẫn đến có 11 địa phương chưa hoàn tất việc thanh toán đúng thời hạn. Về cơ bản, các địa phương này tuy chậm thanh toán nhưng đã ký hợp đồng mua sắm, nhiều địa phương đã hoàn thành việc lắp đặt, bàn giao trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh và các tài sản này đã được đưa vào sử dụng phục vụ cho khám, chữa bệnh.

"Căn cứ vào tình hình thực tiễn và các lý do xin cho phép kéo dài thời gian thanh toán số kết dư của Quỹ khám chữa bệnh cho 11 địa phương theo đề nghị của Chính phủ, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, một số địa phương trên là các tỉnh khó khăn và một số thành phố lớn có nhu cầu cao về trang, thiết bị y tế, vì vậy, đồng ý với đề nghị của Chính phủ cho phép kéo dài thời hạn thanh toán đối với số tiền 518.389 triệu đồng đến hết 30-6-2020", ông Nguyễn Đức Hải phát biểu.

Theo ông Hải, trên cơ sở của ý kiến đa số, Ủy ban Tài chính, Ngân sách cơ bản tán thành với tờ trình của Chính phủ kiến nghị đưa nội dung này vào nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 8.

Người đứng đầu Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội nêu rõ, trong quá trình quản lý, nếu tiếp tục phát sinh khoản kinh phí còn dư không sử dụng, đề nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định là thu hồi, nộp về quỹ dự phòng của BHXH Việt Nam để điều tiết chung. Vấn đề này cần trình Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Quỳnh Vinh - Thiện Nhân