Trong năm 2017, các phong trào thi đua của Khối thi đua MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước và của từng cơ quan tổ chức, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức triển khai, từ đó đã nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hơn 12 triệu hội viên Hội Nông dân, hơn 15 triệu Hội viên Hội Phụ nữ; hơn 23 triệu đoàn viên, thanh niên và hơn 2,9 hội viên Hội Cựu chiến binh trong cả nước...

Để có được những kết quả trên, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cho rằng là do các cuộc vận động, phong trào thi đua đã được nâng lên về chất. Các phong trào thi đua ngày càng hiệu quả, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có tính đột phá của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Hình thức phát động, tổ chức thực hiện phong trào đa dạng, phong phú, hấp dẫn; nội dung thi đua sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của từng tổ chức. Nhiều sáng kiến, ý kiến tham mưu, đề xuất có giá trị thiết thực, nhiều chương trình mới, lĩnh vực khó được áp dụng trong công việc đạt hiệu quả cao...

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua ký giao ước thi đua năm 2018.

Tham luận tại Hội nghị, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội đã lựa chọn những điển hình tiêu biểu để chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình hay, cách làm mới trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ghi nhận nỗ lực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối thi đua, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cho rằng: Là Khối thi đua đặc thù với lượng thành viên đông đảo trong Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Khối thi đua MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời với nhiều hình thức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng cho những người trực tiếp lao động đã tạo được sự hào hứng của mỗi đoàn viên, hội viên trong thực hiện các phong trào thi đua.

Bà Trần Thị Hà đề nghị năm 2018, Khối cần nỗ lực hơn nữa để các cụm, khối thi đua trong cả nước noi theo, đồng thời các thành viên trong khối tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của mình trong thực hiện các phong trào thi đua; tuyên truyền về các tấm gương, điển hình tiên tiến; đẩy mạnh các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả để vận động đoàn viên, hội viên tham gia. Tiếp tục chú trọng xây dựng các mô hình điển hình, tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc.

Các đại biểu thảo luận bên lề Hội nghị.

Cùng với đó, các thành viên trong Khối cần nghiên cứu để cụ thể hóa các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”;  phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và nhiều phong trào thi đua khác phù hợp với chương trình hành động và nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, để hiệu quả đạt được ngày càng cao trong năm 2018.

Dịp này, các tổ chức trong Khối thi đua đã tổ chức chấm điểm, bình chọn để đề nghị Chính phủ  tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị xuất sắc trong Khối, đồng thời ký giao ước thi đua năm 2018.

Diệp Vinh - Anh Minh