Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, nhân dân và cử tri đánh giá cao việc Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đạt mức tăng trưởng khá, thường xuyên quan tâm đến công tác an sinh xã hội.

Nhưng người dân và cử tri vẫn lo lắng khi nền kinh tế còn nhiều hạn chế; năng suất lao động chưa cao; nợ công cao; nhiều dự án đầu tư chậm tiến độ, hiệu quả thấp, thua lỗ, thất thoát; năng lực cạnh tranh thấp…

Theo ông Trần Thanh Mẫn, để quyết tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động về lĩnh vực này. Theo đó, MTTQ Việt Nam chủ động, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Xác định giám sát và phản biện xã hội là những nhiệm vụ quan trọng mà MTTQ Việt Nam các cấp đều xây dựng, tổ chức kế hoạch thực hiện hàng năm để góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí.

MTTQ Việt Nam đã xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí. Trên cơ sở tiếp nhận các ý kiến của người dân, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ phân tích, phản ánh, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, giám sát quá trình giải quyết và công khai kết quả giải quyết để nhân dân biết.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã góp ý về chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020.

Đ.Thắng