Ngày 31-5, Đoàn Kiểm tra Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 (NQ) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã có buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Thực hiện chương trình làm việc của Ban Bí thư sơ kết 5 năm thực hiện NQ 25 “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương tiến hành kiểm tra 20 tỉnh, thành phố và 6 bộ, ngành Trung ương, trong đó có cơ quan TTCP.

Gắn công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn, TTCP đã thu được hiệu quả cao trong 5 năm qua

Từ năm 2013-2017, TTCP đã triển khai 130 cuộc thanh tra, ban hành 117 kết luận thanh tra, phát hiện thu hồi hơn 62 nghìn tỷ đồng; tổng vi phạm đất thu hồi hơn 14 nghìn tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 8 nghìn ha đất…

Công tác tiếp dân xử lý đơn thư trong 5 năm đã tiếp 66.756 lượt người; xử lý đơn thư tiếp nhận 49.491 lượt người đã xử lý 46.684.

Cũng trong 5 năm qua, các cơ quan, tổ chức đã phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng 289 vụ, 450 đối tượng với số tiền hơn 410 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 10 tập thể với 104 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 53 vụ với 64 đối tượng.

Nhã Lan