Nhằm đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa TPMT và TNMT ngày càng hiệu quả, UBND thành phố Uông Bí đã phát động các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các lực lượng chức năng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, đấu tranh mạnh với TPMT và TNMT.
Các lực lượng trên địa bàn tham dự lễ phát động
Các lực lượng xuống đường tuyên truyền Tháng hành độngPCTPMT và Ngày quốc tế, ngày toàn dân PCMT.
Đồng thời tích cực quản lý giúp đỡ những người nghiện ma túy và tổ chức thực hiện hiệu quả các hình thức cai nghiện; triển khai hiệu quả Đề án “xây dựng xã phường, cơ quan, đơn vị, trường học không có TPMT và người nghiện ma túy” gắn với thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt hiệu quả…
Tuấn Hương