Giải quyết khó khăn về dôi dư cán bộ

Theo bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, việc sắp xếp tách ra thì dễ nhưng sáp nhập vào là việc rất khó, đòi hỏi phải thống nhất cao trong nhận thức và hành động triển khai thực hiện. Tuy nhiên nếu làm được sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực, phát huy nguồn lực, tiềm năng phát triển của địa phương, giúp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế...

 Từ năm 1976 đến nay, Hà Nội đã qua 3 lần chia tách, sáp nhập. Việc sáp nhất gần đây nhất là hợp nhất Hà Nội với Hà Tây và huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc, 4 xã tỉnh Hòa Bình đã đem lại tiềm năng phát triển to lớn cho Thành phố, đời sống nhân dân nâng lên rõ rệt cả vật chất và tinh thần.

 Từ kinh nghiệm thực tiễn của Hà Nội cho thấy, trước khi sắp xếp phải nhận diện rõ các đơn vị hành chính từ huyện đến xã và đề ra nguyên tắc, tiêu chí khung trong việc sắp xếp. Làm tốt công tác tuyên truyền, nhất quán nhận thức, hành động từ cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, từ cấp tỉnh đến huyện, xã, phường, lấy ý kiến nhân dân… 

Về chính sách cán bộ, bà Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, sau sáp nhập bao giờ cũng có dư dôi cán bộ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức và người lao động. Vì vậy việc quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư rất quan trọng. Kinh nghiệm của Hà Nội sau khi hợp nhất là cộng chung số lượng cán bộ thành ủy, HĐND, UBND. Như Sở Văn hoá-Thể thao- Du lịch có 13 Phó giám đốc, sau đó giảm dần dần theo từng năm. Bộ Nội vụ cần có hướng dẫn cơ chế chính sách đặc thù cho cán bộ dôi dư khi sáp nhập hợp nhất để ổn định tư tưởng, đội ngũ cán bộ yên tâm công tác. Nếu không làm tốt việc này sẽ tạo sự mất ổn định, khó khăn.

Giải quyết cán bộ dôi dư, thời gian sắp xếp... là những vấn đề được đưa ra tại hội nghị

Ông Ngô Long Hải, Phó Bí thư thường trực UBND tỉnh Thái Bình thì băn khoăn tiến độ thực hiện kế hoạch. Nếu việc sắp xếp, sáp nhập chia thành 2 đợt, đợt 1 là năm 2019 và đợt 2 là năm 2020 thì tiến độ lần 2 ảnh hưởng đến việc tiến hành đại hội đảng bộ cấp xã dẫn đến ảnh hưởng cấp huyện, cấp tỉnh. Hết quý I-2020 mới sáp nhập các xã cuối cùng thì công tác cán bộ, sắp xếp nhân sự sẽ không kịp đại hội đảng bộ cấp xã. 

Theo ông Ngô Long Hải, nên tổ chức triển khai việc sắp xếp, sáp nhập 1 lần trong năm 2019, không kéo dài năm 2020. Tuy nhiên, không sáp nhập bằng mọi giá, tiêu chí rõ ràng, thận trọng, đảm bảo tính khả thi.

Thanh Hóa là tỉnh lớn, dân số đông, nhiều đơn vị hành chính. Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thanh Hoá Trần Quốc Huy cũng lo lắng khó khăn về công tác cán bộ khi sắp xếp các đơn vị hành chính. Ông băn khoăn, nếu đơn vị hành chính có 3 xã sáp nhập lại, các chức danh phải luân chuyển chứ không thể ở đó bảo lưu chế độ được. 

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cũng đồng quan điểm khi đưa ra băn khoăn tại hội nghị, nếu nhập 2-3 xã thì ai là Chủ tịch, hay Bí thư đoàn thanh niên, Chủ tịch MTTQ cũng quy định bầu trong đại hội nhưng chưa tổ chức đại hội thì bầu ai, cử ai, lựa chọn thế nào rồi chờ các bước tiếp theo, hay chỉ định, lấy phiếu tín nhiệm để người đứng đầu trong bộ máy chính quyền các tổ chức chính trị xã hội.

Tránh sáp nhập cơ học

 Chia sẻ với băn khoăn của các địa phương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn lưu ý, các địa phương nếu không cẩn thận sẽ khiến việc sáp nhập mang tính cơ học. Ông đề nghị các địa phương bám sát Nghị quyết của Bộ Chính trị và Uỷ ban TVQH, trong đó có nguyên tắc sáp nhập phải đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đây là dịp thực hiện tốt Nghị quyết 18 về sắp xếp, tinh gọn bộ máy nên hết sức tránh hợp nhất hết đội ngũ cán bộ công chức của 2,3 xã vào nhau mang tính cơ học. Khi sáp nhập cố gắng rà soát đánh giá, phân loại cán bộ công chức. Đội ngũ dôi dư có nhiều trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì giải quyết theo chính sách tinh giản biên chế; những trường hợp có đủ điều kiện tiêu chuẩn có thể dự tuyển vào các cơ quan khác, bố trí công việc khác.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, 11 ý kiến phát biểu tại hội nghị đều đồng tình với dự thảo nghị quyết đồng thời đặt ra vấn đề thuận lợi, khó khăn kiến nghị hợp lý để giúp địa phương thực hiện tốt việc sắp xếp. Bộ trưởng lưu ý từ nay đến cuối tháng 3-2019 sẽ hoàn thành dự thảo nghị quyết để trình Chính phủ ban hành đầu tháng 4-2019. 

Ông đề nghị các bộ ngành có liên quan như Bộ Xây dựng chủ động xây dựng, rà soát đánh giá phân loại đô thị, sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định để ngay khi Chính phủ ban hành kế hoạch các địa phương có cơ sở để thực hiện. Ông cũng đề nghị Ban Tổ chức T.Ư xem xét trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư có hướng dẫn, sắp xếp về bộ máy trong hệ thống chính trị, Đảng, mặt trận và các tổ chức chính trị cấp huyện, cấp xã để đảm bảo thống nhất đồng bộ tiến tới đại hội Đảng các cấp thời gian tới... 

Các sở nội vụ phối hợp cơ quan có liên quan tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy, HĐND, UBND tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 37 và Nghị quyết 653 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, sự ủng hộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Thống kê cung cấp cho các địa phương thêm thông tin về số liệu diện tích tự nhiên, quy mô dân số các đơn vị hành chính để có cơ sở thực hiện…

 Khi sắp xếp địa phương cần cân nhắc vấn đề truyền thống lịch sử, văn hoá, đảm bảo sắp xếp ổn định và phát triển, không sắp xếp bằng bất cứ giá nào. Đặc biệt, phải chú trọng việc chuyển đổi giấy tờ và ổn định cuộc sống cho người dân. UBND tỉnh phải có hướng dẫn với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã xây dựng phương án sắp xếp, có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri. Ông cũng nhấn mạnh, cố gắng phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp cấp xã, huyện trong năm 2019. 

Nguyễn Hương