Gương mẫu, đi đầu trên nhiều lĩnh vực

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, sau 1 tháng Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, vào ngày 17/3/1930, tại nhà số 42 phố Hàng Thiếc, Hà Nội, Ban chấp hành lâm thời của Đảng bộ Hà Nội được thành lập. Đảng bộ Hà Nội có vinh dự lớn là Đảng bộ được thành lập sớm nhất cả nước.

Trong quá trình lịch sử 90 năm oanh liệt, hào hùng, Đảng bộ Hà Nội đã cùng với cả nước, bám sát quan điểm chỉ đạo, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng vào thực tiễn Hà Nội, lãnh đạo nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Thủ đô và đất nước; gương mẫu, đi đầu trên nhiều lĩnh vực, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các mặt đời sống xã hội.

Thủ đô Hà Nội với truyền thống ngàn năm văn hiến luôn là niềm tự hào, nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị cao quý của dân tộc, tiêu biểu cho lương tri, phẩm giá con người khi đương đầu và đánh bại những kẻ thù xâm lược hùng mạnh nhất; cùng cả nước khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế - xã hội. Diện mạo Thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại. Uy tín, vị thế của Thủ đô trong khu vực và thế giới ngày càng được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 16 chỉ tiêu, 8 chương trình công tác theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

“Thủ đô tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những kết quả quan trọng, toàn diện. Kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, xứng đáng giữ vị trí đầu tàu và là động lực phát triển của Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước”- Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Đến nay, thành phố đã có 356/386 xã (đạt 92,2%) và 6 huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ tiếp tục phát triển, dẫn đầu cả nước trên nhiều tiêu chí; chất lượng giáo dục và y tế ngày càng được nâng lên, giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy. Chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện...

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Thành ủy và các cấp ủy Đảng tập trung thực hiện với quyết tâm cao, cách làm bài bản, khoa học, đúng nguyên tắc, đạt kết quả toàn diện và nổi bật. Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lây lan rất nhanh, nghiêm trọng tại nhiều quốc gia trên thế giới, thời gian qua, toàn hệ thống chính trị Thủ đô đã chủ động vào cuộc, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về việc phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và của Thành ủy, UBND thành phố.

Phấn đấu để Hà Nội xứng đáng là một nơi đáng sống

Ôn lại chặng đường 90 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong những năm tới, Thủ đô có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, song bên cạnh đó cũng không ít khó khăn, thách thức. Điều đó đòi hỏi Đảng bộ Hà Nội phải tranh thủ thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát huy truyền thống để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội đi đầu trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát huy mọi khả năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm từ 7,5% trở lên. Giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

“Thực hiện thành công thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại các quận của Hà Nội; tăng cường quản lý đô thị, trật tự xây dựng, đất đai, an toàn giao thông, đảm bảo kỷ cương và văn minh đô thị, giải quyết tốt hơn những vấn đề dân sinh bức xúc. Tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp trên địa bàn Thủ đô, để Hà Nội xứng đáng là một nơi đáng sống” – ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tập trung xây dựng nền văn hóa Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, đậm đà bản sắc, tiếp thu các giá trị văn hóa tiên tiến của nhân loại. Xây dựng người Hà Nội văn minh với giá trị nhân văn sâu sắc. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại, cùng với toàn dân giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân; chủ động nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành các hội, nhóm chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhấn mạnh việc chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ yêu cầu Đảng bộ Hà Nội cần phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Kiên quyết phòng chống, ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân Thủ đô đối với Đảng bộ.

Trước mắt là nỗ lực cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ khóa XVI, tập trung chỉ đạo, chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội đảng các cấp, Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

“Sắp tới, trên cơ sở kết luận của Thành ủy, thành phố sẽ ban hành kế hoạch toàn diện để khắc phục những khó khăn, vướng mắc hiện nay cũng như tập trung đối phó với dịch bệnh COVID-19; duy trì các chỉ tiêu KT-XH của thành phố, phấn đấu hoàn thành tốt đẹp nhất các chỉ tiêu của năm 2020 và 5 năm giai đoạn 2016-2020” – Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết.

Kim Anh (VOV)