Tại buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ đã gửi lời cảm ơn chân thành tới WB và cá nhân bà V.Kwakwa đã thực hiện nhiều hỗ trợ cho Việt Nam, cùng tham gia và tài trợ các hoạt động tại Việt Nam.

Đồng chí Vương Đình Huệ cho hay, Đại hội Đảng mới đây của Việt Nam đã thông qua nhiều mục tiêu và các nhiệm vụ tổng quát. Trong đó có 6 nhiệm vụ trung tâm: chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu đồng bộ, tổng thể nền kinh tế, hết sức coi trọng các lĩnh vực như nông nghiệp, đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng; xử lý và đảm bảo an toàn nợ công…

Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả của nền kinh tế.

Coi nguồn lực trong nước là nội lực đồng thời khai thác tối đa hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, ông Huệ đề nghị đề nghị WB và các đối tác tiếp tục dành cho Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đầu tư nguồn vốn ODA trong thời gian tới, giúp khai thông các loại thị trường đặc biệt là thị trường vốn.

"Chúng tôi cũng cần vốn đối ứng trong giải phóng mặt bằng các dự án. Rõ ràng trong thời gian tới, Việt Nam vẫn cần nguồn lực tài chính rất lớn để phát triển, tận dụng tối đa cả nguồn ngân sách và xã hội để phân bổ sao cho hiệu quả nhất"- Đồng chí Vương Đình Huệ chia sẻ.

Theo Đồng chí Vương Đình Huệ, các doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực đầu tư của họ là rủi ro và không thể dựa vào ngân hàng mà dựa vào các quỹ đầu tư mạo hiểm. Việt Nam mong muốn trong thời gian ngắn sẽ tăng gấp 3-4 lần số lượng doanh nghiệp hiện tại với khoảng 2 triệu doanh nghiệp và nhiều hơn nữa.

"Đây sẽ tạo thành làn sóng đầu tư mới ở Việt Nam, trên cơ sở dựa vào hiệu ứng của việc ký kết các hiệp định thương mại mới đây và các luật hiện hành đã sửa đổi. Chúng tôi mong được WB hỗ trợ, tư vấn về vấn đề này" - Đồng chí Vương Đình Huệ cho biết.

Ngoài ra, một lĩnh vực nữa mà ông Huệ mong mỏi sự hỗ trợ của WB đó là việc chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản lý, quản trị của các doanh nghiệp FDI với khu vực kinh tế trong nước, để khắc phục sự lệch pha giữa hai khối này….

Tại buổi làm việc, bà Gonzales cho hay, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra đường lối phù hợp và những điểm mà Trưởng ban Kinh tế Trung ương nêu ra là những vấn đề vô cùng mấu chốt. "Việt Nam đã là điểm đến an toàn của nhiều nhà đầu tư nước ngoài và việc này sẽ góp phần lan tỏa, tác động sâu hơn với khối doanh nghiệp trong nước. Chúng tôi sẽ bàn sâu hơn và tư vấn cho Chính phủ Việt Nam đồng thời sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm tại các quốc gia khác" - Bà Gonzales cho biết.

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam vào tháng 6 tới, tại cuộc họp bà V.Kwakwa cũng cho hay, dù ở cương vị nào, bà cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Việt Nam với sự hỗ trợ, hợp tác cao nhất.

Song Đào