Kỳ họp thông qua tờ trình và nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Cao để nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng thời các đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bầu ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 với kết quả 52/52 phiếu bầu, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. 

Ông Phan Ngọc Thọ (đứng giữa) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Ông Phan Ngọc Thọ sinh ngày 18-6-1963, quê quán xã Phong Bình, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên-Huế); có trình độ học vấn Đại học, cử nhân chính trị; có trình độ chuyên môn là Kỹ sư Công nghệ khai thác dầu khí.

Ông Thọ hiện là Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Tại kỳ họp này, các đại biểu cũng đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đối với ông Đinh Khắc Đính, người được Ban Bí thư điều động phân công giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Anh Khoa