Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đọc tờ trình miễn nhiệm Uỷ viên UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Lư Thành Đồng – GĐ Sở GTVT TP Cần Thơ để điều động nhận nhiệm vụ khác.

Ông Nguyễn Quang Nghị, Bí thư Huyện uỷ Phong Điền được giới thiệu bầu Uỷ viên UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016 -2021 và giới thiệu bổ nhiệm giữ chức vụ giám Sở Tài chính TP Cần Thơ.

Ông Lư Thành Đồng (trái) và ông Nguyễn Quang Nghị.

Các đại biểu HĐND TP Cần Thơ đã bầu ông Nguyễn Quang Nghị vào Uỷ viên UBND TP Cần Thơ với kết quả 52/54 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 94.55%.

Như Anh