Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ diễn ra sáng nay tại Cao Bằng. 

Dự hội nghị có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính; ủy viên TƯ Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ Hà Ban.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính trao quyết định phân công ông Lại Xuân Môn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ Hà Ban đọc các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lại Xuân Môn sinh năm 1963, quê quán Nam Định, có học vị thạc sĩ Kinh tế học.

Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Hoàng Anh, ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015–2020 thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng để nhận nhiệm vụ mới.

Theo Vietnamnet