*27 tuổi mới hết hạn gọi nhập ngũ

Luật Nghĩa vụ quân sự bổ sung quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình đến hết 27 tuổi (thay cho từ 18-25 tuổi như luật cũ) đối với công dân đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ để học chương trình đào tạo đại học, cao đẳng.

27 tuổi mới hết hạn gọi nhập ngũ. Ảnh:motthegioi

Luật này cũng có điểm mới về đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ (thay vì đối tượng hoãn gọi nhập ngũ rộng như trước kia là học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục) thì nay quy định chỉ tạm hoãn đối với đối tượng là học sinh phổ thông, sinh viên đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Luật cũng quy định rõ hơn đối với trường hợp công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

*Người lao động được hưởng BHXH một lần

Nghị quyết số 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần đối với người lao động đã khẳng định người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật BHXH 2014.

Người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Ảnh: laodong.com.vn.

Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần. Mức hưởng BXHX một lần đối với người tham gia BHXH bắt buộc được tính theo số năm đóng BHXH.

*Công khai báo cáo kiểm toán

Luật Kiểm toán nhà nước quy định công khai báo cáo kiểm toán sau khi phát hành được công bố công khai, trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. Tổng kiểm toán nhà nước tổ chức công khai báo cáo kiểm toán theo một hoặc một số hình thức như: Họp báo; công bố trên Công báo và phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải trên trang thông tin điện tử và các ấn phẩm của Kiểm toán nhà nước; niêm yết tại trụ sở của đơn vị được kiểm toán.

Tổng kiểm toán nhà nước được công khai báo cáo kiểm toán. 

*Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng nhà nước

Từ ngày 1-1-2016, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tham gia tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát viên và giới thiệu Hội thẩm nhân dân; tham gia xây dựng pháp luật; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; góp ý, kiến nghị với Nhà nước.

Trần Hằng