1. Không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người dưới 18 tuổi

Đó là nội dung được quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, có hiệu lực từ ngày 1-9. Theo đó, vũ trường không được hoạt động từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng và không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi.

2. Địa phương được sử dụng trên 50% kinh phí hỗ trợ cho người trồng lúa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13-4-2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực từ ngày 1-9. Nghị định quy định, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, địa phương sẽ quyết định sử dụng không thấp hơn 50% kinh phí dùng hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm…

3. Cán bộ, công chức, viên chức sử dụng điện, nước, xăng, chi tiếp khách… vượt tiêu chuẩn bị sẽ bị xử phạt

Theo Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước, có hiệu lực từ ngày 1-9, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, điện, nước, xăng, dầu, sách báo, văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị, hội thảo, chi phí tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước bằng kinh phí ngân sách nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

4. Bổ sung một số loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuốc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Theo đó, nghị định sửa đổi danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cụ thể, quy định 28 loài thực vật được ưu tiên bảo vệ ( theo quy định cũ là 17 loài) như thông đỏ nam, hoàng liên gai lá dài, hoàng liên gai lá mốc, lan hài chai, lan hài xanh, lan hài chân tím, lan hài trân châu…; bổ sung thêm một số loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ như voọc bạc trường sơn, vượn má vàng trung bộ, vượn siki, công, trĩ sao... Nghị định có hiệu lực từ ngày 5-9.

5. Chăn nuôi gia súc trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bị phạt đến 10 triệu đồng

Đó là nội dung tại Nghị định số 65/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14-9-2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, có hiệu lực từ ngày 9-9. 

Theo đó, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với các hành vi: Xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phá vỡ, xê dịch mốc chỉ giới, biển báo của công trình thủy lợi hoặc tự ý đấu nối kênh, đường ống dẫn nước; hoạt động nghiên cứu khoa học, trồng cây lâu năm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; đào đắp ao, hồ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.


Nguyễn Hương