1. Các trường hợp ngân hàng được cung cấp thông tin khách hàng

Nghị định số 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ 1-11. 

Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm cung cấp thông tin khách hàng cho chính khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng đó. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin xác thực khách hàng khi truy cập các dịch vụ ngân hàng.

 2. Mọi doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử

Đó là nội dung nổi bật tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, có hiệu lực thi hành từ 1-11. 

Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của nghị định, chậm nhất là ngày 1-11-2020. 

Trong thời gian từ 1-11-2018 đến 31-10-2020, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17-1-2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành. Kể từ ngày 1-11-2020, các nghị định này sẽ hết hiệu lực thi hành.

Mức học phí các trường công lập sẽ do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

3. Mức thu học phí trường công lập do HĐND tỉnh quyết định

Chính phủ ban hành Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, có hiệu lực từ 15-11. 

Theo đó, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định những vấn đề sau: Biên chế công chức của cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh trong tổng số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao; mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Rút ngắn thời gian cấp phép chứng thực chữ ký số

Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ quy định tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. 

Theo đó, thời gian thẩm tra hồ sơ và cấp phép chứng thực chữ ký số được rút ngắn còn 50 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép hợp lệ thay vì 60 ngày như trước đây. Nghị định có hiệu lực từ 15-11-2018

5. Thẩm phán bị cách chức không được miễn tập sự luật sư

Đó là một trong những nội dung đáng chý ý tại Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14-10-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư. 

Theo đó, người đã bị xử lý hình sự hoặc xử lý kỷ luật đến mức bị cách chức chức danh thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, kiểm tra viên, thẩm tra viên; tước danh hiệu Công an nhân dân, tước quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân; tước học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật hoặc đã bị thu hồi quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thì không được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25-11.

6. Phạt đến 200 triệu đồng khi bán hàng đa cấp bất chính

Nghị định 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương pháp đa cấp, có hiệu lực từ ngày 25-11.

Theo đó, mức phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng được áp dụng với tổ chức thực hiện một trong các hành vi bán hàng đa cấp sau: Yêu cầu người khác đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; Yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; Cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp mà không phải từ việc mua, bán hàng hóa của người được giới thiệu đó… Phạt gấp 2 lần mức phạt nêu trên nếu hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trở lên.

PV