1. Các tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT

Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Dự án BT), có hiệu lực từ ngày 1-10.

Theo đó, tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT gồm:

a) Quỹ đất.

b) Đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội.

c) Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

d) Các loại tài sản công khác theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND

Từ ngày 10-10, Nghị định số 70/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

1. Có lý lịch rõ ràng.

2. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

3. Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong CAND.

4. Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

5. Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

3. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp bị xử phạt đến 200 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực hóa chất là 50.000.000 đồng, trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp là 100.000.000 đồng. Mức phạt tiền này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân thực hiện. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

4. Người lao động ở huyện nghèo được vay đến 100% chi phí xuất khẩu lao động

Đây là nội dung tại Quyết định 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Theo đó, người lao động được vay vốn với mức tối đa là 100% chi phí đóng theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài mà không cần thực hiện bảo đảm tiền vay nếu đáp ứng các điều kiện dưới đây: Có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo; có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài; được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc; đã ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25-10.

5. Mức thu lệ phí khi làm, đổi thẻ căn cước công dân        

Từ 16-10, mức thu lệ phí khi làm, đổi thẻ căn cước công dân chính thức thay đổi theo quy định tại Thông tư số 59/209/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Cụ thể, công dân chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang thẻ căn cước công dân lệ phí là 30.000 đồng/thẻ. Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu lệ phí là 50.000 đồng/thẻ. Cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất thẻ, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo Luật quốc tịch Việt Nam lệ phí là 70.000 đồng/thẻ.

Ban KT-PL