Ngày 18-10, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay sự việc xảy ra, đơn vị đề nghị Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường Quảng Nam lấy 2 mẫu nước tại hồ sinh thái và vị trí xả thải ra môi trường của Nhà máy cồn Đại Tân, 2 mẫu không khí tại khu vực cuối hướng gió của nhà máy và khu vực rò rỉ dầu fusel để phân tích, đánh giá.

Kết quả đo đạc, phân tích mẫu nước lấy tại hồ sinh thái cho thấy 5/8 thông số nằm trong giới hạn của quy chuẩn cho phép, 3/8 thông số vượt so với quy chuẩn.

Cụ thể, BOD5 (lượng oxy cần thiết của 5 ngày đầu ở nhiệt độ 20 độ C trong buồng tối để tránh ảnh hưởng các quá trình quang hợp) vượt 4,2 lần; COD (lượng oxy cần thiết để oxy hóa các hợp chất hóa học trong nước) vượt 19,3 lần; dầu mỡ khoáng vượt 1,6 lần…

N.Thi