Trong 5 năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo thi đua thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp ổn định kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển. 

Ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng tập thể, cá nhân xuất sắc.

Nền kinh tế tỉnh tiếp tục ổn định và duy trì mức tăng trưởng khá; cơ cấu sản xuất trong nội bộ các ngành kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, gắn với thị trường. 

Ước tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 là 6,15%/năm; đạt 76,88% chỉ tiêu Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; ước GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 2.110USD/người/năm, đạt 63,55% chỉ tiêu Nghị quyết (năm 2015 là 1.348USD/người/năm)…

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng các cá nhân xuất sắc.

Ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Sóc Trăng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. 

Tuy vậy, kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn vừa qua phát triển ổn định và đạt được nhiều thành tựu. Có được những kết quả đó là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh và sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước. 

Đại hội giao lưu với các điển hình tiên tiến. 

Các phong trào thi đua đã thực sự là động lực quan trọng cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trong tỉnh không ngừng phấn đấu, vươn lên lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào thành tích của tỉnh nhà. 

Đây là dịp để biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân. Nhằm cổ vũ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong giai đoạn 2020-2025.

Các đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sóc Trăng lần thứ 5. 

Tại Đại hội, có 1 tập thể, 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 4 cá  nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 tập thể và 20 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; 1 tập thể và 8 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng; 16 tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh... 

Đây là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2015-2020…

Văn Đức - C.Xuân