Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”, Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V là dịp tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015 - 2020. 

Song song đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo không khí thi đua mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, Đà Nẵng là nơi khởi xướng và đi đầu trong rất nhiều phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực. Đà Nẵng có nhiều phong trào thi đua đã làm nên thương hiệu cho Thành phố, điển hình như phong trào “nhà nước và nhân dân cùng làm trong chỉnh trang và phát triển đô thị”, “thành phố 5 không 3 có”, “thành phố 4 an”, “Cuộc vận động 3 hơn trong cải  cách hành chính”, “nụ cười Đà Nẵng”, “5 xây 3 chống trong xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức”... Đặc biệt, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần 2 mà Đà Nẵng là tâm dịch đã xuất hiện nhiều tấm gương tận tụy, trách nhiệm, nhân ái và đã góp phần tập trung dập nhanh dịch bệnh.

Đoàn công tác Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao số tiền 2,2 tỷ đồng cho Quỹ bảo trợ trẻ em TP Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị các cấp chính quyền Đà Nẵng tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam... Nghiên cứu mở rộng không gian phát triển theo chiều sâu, phát hiệu hiệu quả các lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực nhất là nguồn lực con người, khoa học công nghệ để xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là Trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của khu vực, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh.  

Hết sức quan tâm đến khen thưởng người lao động, công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang... Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, nêu gương cho quần chúng noi theo; cán bộ càng cao thì yêu cầu gương mẫu, nêu gương phải càng cao; xây dựng, xây phải đi đôi với chống; chống quan liêu tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vô trách nhiệm; kỷ luật phải nghiêm minh với mọi sai phạm, thực hiện đầy đủ các biện pháp theo tinh thần đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Đảng, Nhà nước; nhất định phong trào thi đua yêu nước của chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian đến”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tại Đại hội, có 29 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND thành phố Đà Nẵng; 108 cá nhân điển hình tiên tiến của các đơn vị, địa phương, 27 tập thể và 33 cá nhân xuất sắc trong các phong trào, cuộc vận động, lĩnh vực thi đua tiêu biểu được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. 

Tại Đại hội, Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao cho Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Đà Nẵng 2,2 tỷ đồng.

Hoài Thu