Liên quan việc rà soát phong GS, PGS theo chỉ đạo của Thủ tướng, tại cuộc họp báo chiều nay (1-3), Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Mạnh Hùng giải thích nguyên nhân số lượng ứng viên GS, PGS năm nay tăng mạnh là do thời gian kết thúc nộp hồ sơ kéo dài thêm 6 tháng. Trước đây, Chính phủ có đề án đưa người đi đào tạo ở nước ngoài, nay họ về nước và cũng đã tích lũy được đủ điều kiện được xét tuyển. 

Về chất lượng khoa học, so với năm 2016, năm nay có tăng lên song việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí ở nước ngoài chưa bắt buộc. Theo kết quả xét thì tổng số ứng viên đạt tỷ lệ 79,76%, tỷ lệ này xấp xỉ các năm trước.

Vừa qua, dư luận có luồng ý kiến về kết quả xét công nhận tăng đột biến, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng GDĐT đã chỉ đạo rà soát hồ sơ nghiêm túc, nếu phát hiện ứng viên không đạt tiêu chuẩn thì kiên quyết không công nhận. Chủ tịch Hội đồng chức danh GS, PGS cấp nhà nước cũng đã rà soát. Đối với trường hợp có đơn thư khiếu nại tố cáo thì xem xét và xử lý theo Luật Khiếu nại tố cáo.

 Bộ trưởng Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp báo

Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết thêm, việc Bộ trưởng Bộ GDĐT làm Chủ tịch hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước là thực hiện nhiệm vụ Chính phủ phân công. Về số lượng ứng viên phong GS, PGS năm 2017, Bộ GDĐT đã có báo cáo Thủ tướng, trong đó có 94 trường hợp bị phản ánh không đủ tiêu chuẩn.

“Hồ sơ đang được hội đồng tiếp tục rà soát. Có ứng viên chưa đủ đề tài, chưa đủ bài báo, giờ giảng, chưa có nghiên cứu khoa học. Như vậy, trong số đó có 94 trường hợp, hội đồng đang tiếp tục rà soát. Tinh thần chỉ đạo là làm nghiêm túc, đánh giá thực chất, ngay cả ứng viên nói rằng đủ giờ giảng thì giảng ở đâu, trường nào, hợp đồng giờ giảng ra sao chứ không phải chỉ có tờ giấy nói là đã giảng, ủng hộ trường không lấy tiền... Thủ tướng đã giao Bộ trưởng Bộ GDĐT và là Chủ tịch Hội đồng chức danh GS, PGS cấp nhà nước phải thực hiện nghiêm việc rà soát này” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh

Nguyễn Thành